Waluta:
PLN
Informacje o prawie odstąpienia od umowy

Opublikowano:

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu  art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 2. Konsument dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, który zawarł Umowę Sprzedaży (umowę na odległość), może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument  objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od Konsumenta złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w pkt 7.2. Konsumenta może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:

  1. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedawcy (w tym celu Konsument może wykorzystać załączony wzór, o którym mowa w pkt 7.4 poniżej);

  2. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: sklep@oftadirect.pl (można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy – plik do pobrania w PDF)

 4. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie Sklepu Internetowego (www.oftadirect.pl, zakładka „Prawo do odstąpienia od umowy"). Link do dokumentu dostępny jest w stopce serwisu Sklepu Internetowego.

 5. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta) w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

 10. Do zwracanego towaru Konsument powinien dołączyć kopię dowodu sprzedaży oraz informacje o preferowanym sposobie przekazania pieniędzy.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W Sklepie Internetowym oferowane są wyłącznie wyroby medyczne, kosmetyki i suplementy diety, dlatego możliwości odstąpienia od umowy dotyczyć może wyłącznie produktów, które nie zostały otwarte po dostarczeniu.

 13. Zwracany towar należy odesłać na adres (za potwierdzeniem odbioru):

  Sklep internetowy Thea Polska Sp. z o.o.

  Ul. Cicha 7

  00-353 Warszawa

  Z dopiskiem:: „ ZWROT SKLEP INTERNETOWY”

 14. Konsument pokrywa koszt zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Rzeczy mogą być odesłane w zwykłym trybie pocztą. Konsument jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki ze zwrotem towaru w trakcie transportu.

Szanowni Klienci, zakończyliśmy dystrybucję wyrobu medycznego Blephasteam 1 i nie będzie on już dostępny w sprzedaży. Informujemy, że produkt Blephasteam rings - wymienne pierścienie do okularów - nadal można zakupić na stronie oftadirect.pl